Lidé

Pažout

Klárka

Hore

Barča

Želva

Nasťa

Pavel

Pažout, Klárka, Barča a Hore na Andersdaltindenu (1221 m)

Želva, Pažout, Klárka, Barča a Hore

U Nastěnky na terase